Στοά του Βιβλίου.

Untitled-2

e1

WE HAVE THE PLEASURE TO ANNOUNCE THAT THE EVENT IN HONOUR OF METROPOLITAN KALLISTOS OF DIOKLEIA’S 8OTH BIRTHDAY

THAT IS GOING TO TAKE PLACE AT THE BOOKS’ ARCADE IN ATHENS

ON FRIDAY 14TH NOVEMBER, ORGANISED BY AINOS CULTURAL SOCIETY AS WELL AS HIS TALK ENTITLED “RUSSIAN DIASPORA: THEOLOGICAL THOUGHT AND PEOPLE IN 20TH CENTURY PARIS” WILL BE BROADCASTED LIVE THROUGH http://diavlos.grnet.gr/stoabibliou


Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, θα μεταδοθεί η τιμητική εκδήλωση για τα 80ά γενέθλια του Μητροπολίτη Διοκλείας
Καλλίστου Ware με θέμα «Ρωσική Διασπορά: θεολογική σκέψη και άνθρωποι στο Παρίσι του 20ού αιώνα»

Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται από τη διεύθυνση: http://diavlos.grnet.gr/stoabibliou

σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Στοά του Βιβλίου