ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

Ο Γιώργος Καλόφωνος είναι ιστορικός – βυζαντινολόγος και συνεργάτης του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ύστερη Αρχαιότητα, την ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού και, ιδιαίτερα, στη μελέτη των ονείρων. Ο Γ. Καλόφωνος έχει συμμετάσχει –μεταξύ άλλων - σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο το βιβλίο και την υλική του υπόσταση, σε διεπιστημονικές ομάδες για την επεξεργασία της ορολογίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής βιβλιοδεσίας. Είναι μέλος σε επιστημονικές και πολιτιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες πάνω σε διάφορες πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού, τη θεωρία των ονείρων, τα ονειροκριτικά, την εγκοίμηση, τα όνειρα στην ιστοριογραφία και την αγιολογία, τη μαγεία κλπ. Έχει επιμεληθεί, σε συνεργασία με τη Χριστίνα Αγγελίδη, τον τόμο Dreaming in Byzantium and Beyond (London and New York 2014). Αρθρογραφεί κατά καιρούς για θέματα πολιτισμού σε έντυπα και ψηφιακά μέσα και έχει εργαστεί για τη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας πολιτιστικών εκδηλώσεων.


GEORGE CALOFONOS

George Calofonos is historian – Byzantinist and associate researcher at the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation. His research interests focus on the period of Late Antiquity, the history of Byzantine civilization and, especially, the study of dreams. He has also participated, among others, in research projects on the book and the terminology of the Byzantine and Post-Byzantine bookbinding. He is member of scientific organisations and cultural societies in Greece and Great Britain. He has published numerous articles on aspects of Byzantine culture, the theory of dreams, the oneirokritika, historiography, hagiography, magic etc. He has edited in collaboration with Christine Angelidi, the collected studies volume entitled Dreaming in Byzantium and Beyond (London and New York 2014). He is also writing in newspapers, magazines and journals as well as in digital media and he has worked for the implementation of large-scale cultural events.