ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΤΗ

Η Κατερίνα Χανιώτη διαθέτει εκτεταμένο διοικητικό υπόβαθρο, με άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ και Οργανωτικής Συμπεριφοράς (BSc) από το Deree, Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας και έχει απα-σχοληθεί για περισσότερα από τριάντα χρόνια σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Από το 2001 διευθύνει ιδιόκτητο ξενοδοχείο και έχει εξειδικευθεί στην εξυπηρέτηση πελατών. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητη μεταφράστρια και από το 2009 έως πρόσφατα μετέφραζε τους φημισμένους ταξιδιωτικούς οδηγούς Top 10 DK Travel Guides από τα αγγλικά στα ελληνικά.


KATERINA CHANIOTIS

Katerina Chaniotis has a solid administrative background with excellent organizational and communication skills. She holds a degree in Business Administration - Management and Organizational Behaviour (BSc) from Deree, the American College of Greece and she has worked for more than thirty years for big firms in Greece. Since 2001, she has been working as a hotel owner and managing director, specializing in customer service. She has also been working as a freelance translator and since 2009 she has been translating the famous Top 10 DK Travel Guides from English into Greek.