ΝΙΚΗ ΤΣΙΡΩΝΗ

H Νίκη Τσιρώνη είναι ιστορικός – βυζαντινολόγος. Από το 1998 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 2013 είναι εταίρος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και ιδρυτικό μέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας ΑΙΝΟΣ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη βυζαντινή λογοτεχνία, τη Θεοτόκο και την ιστορία του βιβλίου. Ασχολείται με θέματα διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως το συναίσθημα και οι αισθήσεις, καθώς και η προφορικότητα και η επιτέλεση (performance). Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Harvard, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο του Winchester, και άλλους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς για συγκεκριμένα προγράμματα. Από το 1999, δραστηριοποιείται με την Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και πολιτιστικών ταξιδιών με θέμα τον πολιτισμό και τη σχέση του με την ιστορία.

Έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ίδρυμα Ωνάση, τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Ίδρυμα Ελένης Νάκου κ. ά. Έχει επίσης επιμεληθεί εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και η έκθεση “Η τέχνη της βιβλιοδεσίας από το Βυζάντιο στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία” (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Σεπτέμβριος 2012- Μάρτιος 2013).

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]


NIKI TSIRONIS

Niki Tsironis is historian – Byzantinist. From 1998 until present she is working at the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation. She holds a Ph.D. form the university of London and since 2013 she is associate in Byzantine Studies at the Centre for Hellenic Studies of Harvard University. She is also founding member of AINOS cultural Society.

Her research interests focus on Byzantine literature and performance, the Mother of God and the history of book in the Byzantine and Post-Byzantine period. She is also working on interdisciplinary topics, such as emotion and the senses, literature and performance. She is collaborating with Harvard University, the University of Oxford, the University of Winchester and other research centres for individual projects. Since 1999, she is working with AINOS cultural society for seminars, colloquia, exhibitions and cultural trips various and other cultural projects connecting research with culture and history with modern life.

She has organized international symposia for the National Hellenic Research Foundation, the Onassis Foundation, the Society for the Promotion of Education and Learning, the European Cultural Centre of Delphi, the Eleni Nakou Foundation etc. She has curated exhibitions, among which the exhibition “The Art of Bookbinding from Byzantium to Modern Artistic Creation” (Byzantine and Christian Museum, September 2012-March 2013).

Contact info: [email protected]