ΒΕΡΟΝΙΚ ΜΑΓΚΝΕΣ

Η Βερονίκ Μάγκνες είναι φωτογράφος και ειδικεύεται στην παραγωγή βίντεο με πολιτιστικό περιεχόμενο. Έλαβε πτυχίο φωτογραφίας από την Ακαδημία της Limoges και στη συνέχεια σπούδασε Ορθόδοξη θεολογία στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Εργάστηκε για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών (distance learning) του Ινστιτούτου μέχρι το 1986, που μετοίκησε στην Αγγλία. Εκεί σπούδασε συντήρηση και βιβλιοδεσία στο London College of Printing και πήρε με διάκριση το Higher National Diploma. Ζει στην Ελλάδα από το 1996, και για 10 σχεδόν χρόνια ήταν συνεργάτις και υπεύθυνη του τμήματος φωτογραφίας και βίντεο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα. Από το 1999 μέχρι σήμερα, ως ιδρυτικό μέλος, εργάζεται με την πολιτιστική εταιρεία ΑΙΝΟΣ και την ΕΕ ΚΛΕΙΩ για την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων. Από το 2005 είναι γενική γραμματέας του Athens Bureau του Fellowship of St Alban and St Sergius, Oxford.

Εργάστηκε για το ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ) με τίτλο «Το Βιβλίο στο Βυζάντιο», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής με τον διακριτικό τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βιβλιοδεσίας». Είναι υπεύθυνη για το Φωτογραφικό Αρχείο της Ρωσικής Διασποράς και έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες σε εκδόσεις του Βυζαντινού Μουσείου και της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας. Επίσης, έχει επενδύσει με εικαστικό οπτικοακουστικό υλικό τις εκθέσεις του Βυζαντινού Μουσείου και τις εκθέσεις για το βιβλίο.

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]


VERONIQUE MAGNES

Veronique Magnes is photographer specializing on the production of video and video art on culture. She holds a degree on photography from the Academy of Limoges and a degree on Orthodox Theology from the Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge, in Paris. She has worked for the distant learning courses of the Institute until 1986, when she moved to England. There, she has received with distinction the Higher National Diploma on paper conservation and bookbinding from the London College of Printing. She lives in Greece since 1996 and for almost 10 years she has been collaborating with the Byzantine and Christian Museum for the photography and video department. From 1999 until today, as founding member of the cultural society AINOS, and Director of the society KLEIO, she is working for the implementation of cultural projects.

Since 2005, she is Secretary of the Athens Bureau of the Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius, Oxford. She has also worked for part of the research project “The Book in Byzantium. Byzantine and Post-Byzantine Bookbinding” which operated under the title “Modern Applications of Byzantine and Post-Byzantine Bookbinding” that was funded by the Prefecture of Attica. She is responsible for the Photographic Archive of the Russian Diaspora and she has published photos in publications of the Byzantine Museum and the Hellenic Society of Bookbinding. She has also produced audiovisual material for exhibitions of the Byzantine Museum and the exhibitions on the book.

Contact info: [email protected]